หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 และขอแจ้งกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งกำหนดการฝึกซ้อมย่อยของคณะเศรษฐศาสตร์จะจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “เลื่อน-เลิกประมูล 4G ใครได้–ใครเสีย: รัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชน?” ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคา/ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง" จำนวน 21 เครื่อง
คณะเศรษฐศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557
กิจกรรมที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัล ในโครงการ Redesigning Thailand “เดินหน้าสู่เศรษฐกิจไทย 2020″ จาก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดงานสัมมนา Asia- Pacific Economics Association (APEA) เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม Imperial Queen’s Park สุขุมวิท กรุงเทพฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย ได้รับรางวัล TTF AWARD (Toyota Thailand Foundation Award) ประจำปี 2556 ประเภทผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ "รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540"
นายธนินท์ วังวีระธนานนท์ ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับทุนวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์