หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา "โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2558" สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 - 1 ธันวาคม 2557
โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 – 5 ธันวาคม 2557
ขอเชิญร่วมงานเสวนาการแถลงข่าว Thammasat Economic Focus 02 เรื่อง "ภาษีที่ดินและมรดก: ใครมี ใครจ่าย ใครได้ประโยชน์" ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
คณะเศรษฐศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครพนักงานเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2557
โครงการบัณฑิตศึกษา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558 (โดยวิธีสัมภาษณ์) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – วันที่ 15 ธันวาคม 2557
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(MBE) หลักสูตรภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 19) ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2558
กิจกรรมที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์จัดบูธตลาดนัดหลักสูตรการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แก่นักศึกษาและผู้สนใจ ณ มหาิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2557
ภาพบรรยากาศงาน เศรษฐศาสตร์สนทนา เรื่อง"บทบาทของนักเศรษฐศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน" พร้อมแนะนำหลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการแข่งขันบทความ หัวข้อ “เศรษฐกิจเป็นธรรมในรั้วมหาวิทยาลัย” เป็นการนำเสนอมุมมองสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เพื่อรับฟังการแนะแนวด้านวิชาการ รวมถึงทุนการศึกษาต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
เศรษฐธรรมศาสตร์: ตลาดวิชา จาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง "การปฏิรูปพลังงาน... เขากำลังทำอะไรกันอยู่ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ" โดย ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบอีเมลของคณะ โดยในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 จะทำการโอนย้ายอีเมลและปฏิทินของคณะ จาก Microsoft Outlook ไปใช้งาน Google Apps
เนื่องในที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา และเสวนาวิชาการ"ดูซีรีย์ฮอร์โมนในมุมมองเศรษฐศาสตร์" มีการจัดซุ้มคลีนิก เศรษฐศาสตร์ เพื่อแนะนำน้องๆในการเรียนเศรษฐศาสตร์ มีการตอบปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ชิงรางวัลต่างๆมากมาย ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆได้ให้ความสนใจและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2557 เรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และกิจกรรมของคณะฯ ใน 3 ปีข้างหน้า” โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสายงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2557 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ภาพบรรยากาศการจัดงานสัมมนาวิชาการ (Symposium) ครั้งที่ 37 เรื่อง "Sustaining Thailand: ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน" เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 29 รูป และพิธีการทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เพื่อเจรจาและจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ "REGIONAL COOPERATION AND INTEGRATION AND INCLUSIVE GROWTH IN ASIA" by Asian Development Bank Institute(ADBI) and Faculty of Economics,Thammasat University. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
ภาพบรรยากาศงาน เศรษฐศาสตร์สนทนา เรื่อง “บทบาทของนักเศรษฐศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน” พร้อมแนะนำหลักสูตรปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์