หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดตาม สื่อเผยแพร่ต่างๆ เกี่ยวกับคณะได้ที่...
ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมต้อนรับผู้แทนและนักศึกษาจาก Tilburg University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (รายละเอียด)
ขอแนะนำผู้บริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป (รายละเอียด)
คณะเศรษฐศาสตร์และสมาคมเศรษฐศาตร์เข้าร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2557 เพื่อระลึกถึงและแสดงกตเวทิตาต่อ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีพิธีการทางศาสนา พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา (รายละเอียด)
คณะเศรษฐศาสตร์ จัดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร อาจารย์ผู้ใหญ่และบุคลากรอาวุโส เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ณ บริเวณคอมมอนรูม ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และ อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อาคาร Y) (รายละเอียด)
รับสมัครบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2557 (รายละเอียด)
นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ และการแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา (รายละเอียด)
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ ได้บรรจุ นางสาวพิมพ์ชนก ปักษีสุวรรณ เป็นพนักงานเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ ประเภทประจำ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยปฏิบัติงานประจำหน่วยปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 (รายละเอียด)
โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการแถลงรายงานวิจัยและเสวนาในหัวข้อ"บทบาทของ กสทช.ในอนาคตทีวีดิจิตอลไทย" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้อง 101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (รายละเอียด)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ECON TU ALUMNI SPIRIT DAY ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิด อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารเดือน บุนนาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีศิษย์เก่าหลากรุ่นมาพบกัน และร่วมพิธีวางพวงมาลัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และความเป็นมาของอาคารเดือน บุนนาค ในการนี้ทางศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเดือนฯให้สวยงามเพิ่มขึ้นต่อไป (รายละเอียด)
© 2557 คณะเศรษฐศาสรต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์