หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการติดตามประเด็นเศรษฐกิจไทย "นโยบายเศรษฐกิจไทยภายใต้รัฐบาลใหม่: อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ" ในวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(MBE) หลักสูตรภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 19) ในระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "Intersectoral and Gender Heterogeneity in the Marginal Earnings Gains Associated with Education in Indonesia" ในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)
คณะเศรษฐศาสตร์ประสงค์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน MBE ร่วมงาน “18 ปีดุลยภาพแห่งความคิดถึง” วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00-23.00 น. ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ
กิจกรรมที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์์ให้การต้อนรับ Prof .Matthew C. Stephenson ผู้แทนจาก Harvard Law School, USA เนื่องในโอกาสมาเยือนพร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกานต์ธีรา ทิพย์กาญจนรัตน์ นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557
กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จัดเสวนาวิชาการสัญจร Roadshow “คืนความสุขที่หนี้@PDMO” ให้กับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
โครงการบัณฑิตศึกษา ร่วมกับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 จัดโครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และ สัมมนานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2557
นักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหา "Nida and The 21 Century Skills" เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Euston Quah และผู้แทนจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ให้การต้อนรับ Prof. Shuji Hisano และผู้แทนจาก The Graduate School of Economics, Kyoto University เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557
คณะเศรษฐศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในวิธีการประเมิน และการแบ่งหน้าที่ รวมทั้งการวิเคราะห์ SAR เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ศ.424Y (ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์) คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
นางสาวพิมพิมล จั่นสังข์ ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์