หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Cobweb-EconTU-Party: สานสายใย ใกล้กันมากขึ้น" ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30 - 21.00 น. ณ คอมมอนรูม อาคารเดือน บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Thammasat Economics Focus ครั้งที่ 3 ในหัีวข้อเรื่อง "การลงทุนในเศรษฐกิจไทย 2558: ความน่าจะเป็นบทความแปรผัน" ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโทนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (TITLE) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 5) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถดูรายละเอียดได้ทีนี่หรือ โทร 02-613-2420
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 มีนาคม 2558
กิจกรรมที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานฉลองวันปีใหม่ ประจำปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งทางท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ร่วมรับประทานอาหาร เล่นเกมส์ ร้องเพลง อย่างสนุกสนาน ณ ชั้น 3 อาคารY คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาตินักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจอาเซียนในกระแสเศรษฐกิจโลก เมื่อวันที่11 มกราคม 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ และมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ได้จัด
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากโครงการ “เศรษฐทัศน์" ประจําปี 2557 จำนวน 5 คน
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ลอยลม ประเสริฐศรี ที่ได้รับ "รางวัลอาจารย์ยอดเยี่ยมแห่งปี (Great Teacher of the Year 2014: GTY 2014)'' จากสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อวยพรวันเกิด ดร.อรัญ ธรรมโน กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 โครงการปริญญาตรีภาคภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากธนาคาร ทิสโก้ จำกัด(มหาชน) ในโครงการค่ายความรู้การเงิน "TISCO Young Financial Planner รุ่น 2" รู้เก็บ รู้ใช้ เข้าใจการลงทุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์