หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 39 เรื่อง "เส้นทางเศรษฐกิจไทย บนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09:00 – 16:45 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ติดสถานทูตจีน)
กิจกรรมที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาเรื่อง “Trade and Investment Cooperation between India and Thailand: Challenges and Opportunities” โดย Dr Nawal K. Paswan, Head of Department of Peace and Conflict Studies and Management, Sikkim University, India เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมถวายทุนการศึกษา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ทุน โดยอาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ได้เดินทางไปสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาเรื่อง “Pouring Taxpayers’ Money Down the Drain: The Bangkok-Korat Railway Dispute Revisited” โดย อาจารย์ ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาเรื่อง “Dynamic Systemic Vulnerability and Middle Income Trap: Comparative Study of Singapore and Thailand” โดย อาจารย์ ดร. มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร. ทัศนีย์ สติมานนท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา "โมเดลใหม่ พัฒนาเกษตรไทย ในยุค (อะไรๆ ก็) 4.0" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “ชัยชนะของทรัมป์ กับอนาคตเศรษฐกิจไทย” ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ดำเนินรายการโดย ดร. นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านคือ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนและความยั่งยืน (Thammasat Academics for People and Sustainability 2016) และ มหกรรมการศึกษาต่อ Thammasat Open House 2016 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (ยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สัมผัสคณะฯ เรียนรู้ข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรีทั้งภาคภาษาไทยและนานาชาติ โดยพบกับผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ รุ่นพี่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ทั้งโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มาให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างเต็มเพียบแก่นักเรียนและบุคลลทั่วไป
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ ลานด้านข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07:00 น. ในงานพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมธรรมศาสตร์ฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย และโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้ข้อมูลของคณะเศรษฐศาสตร์ แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป
Asian Development Bank (ADB) ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง "ABD’s Publicly Accessible Database: Data from more than two decades of ADB supported projects" โดย Mr. Hans Van Rijn, Principal Evaluation Specialist, Asian Development Bank ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์