หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 25 ปี หากคุณมีความรู้ มุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมก้าวสู่เส้นทางของนักวางแผนการเงินและการลงทุน ขอต้อนรับเข้าสู่เวทีสำหรับคนรุ่นใหม่... เข้มข้นกับความรู้ทางการเงินพร้อมเปลี่ยนคุณเป็นมืออาชีพ ชิงรางวัลรวมกว่า 6,000,000 บาท
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม งานแถลงข่าว Thammasat Economic Focus ครั้งที่ 7 เรื่อง ”วิกฤตยางพารา ปัญหาและแนวทางแก้ไข” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ดร.วราภรณ์ ขจรไชยกุล ผู้อำนวยการโครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 32 ปี 2559 ในวันอังคารที่ 19 – วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย ศ101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีค่าธรรมเนียมท่านละ 3,300 บาท โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 เมษายน 2559 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 0148-9, 0 2613 2475 (คุณวรุณพร) หรือ waroonporn@econ.tu.ac.th, ertc@econ.tu.ac.th
“BE drama” ภูมิใจนำเสนอ... ละคอนเศรษฐฯ BEdrama14 "Flatline เมื่อการตัดสินอาจไม่นำมาซึ่งความถูกต้อง" …โดยจัดแสดงเพียง 4 รอบเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18–21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาเดียว 1 ทุ่มตรง (19.00 น.) ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ . และพิเศษสุด!!! พบกับ “อิมเมจ (The VOICE)” ที่จะมาร่วมแสดงในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ด้วยค่ะ
โครงการ "อ่านป๋วยใหม่ ออกแบบสังคมไทยในฝัน"… คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ชวนนักศึกษา ป.ตรี ทั่วประเทศ ร่วม "อ่านป๋วยใหม่ ออกแบบสังคมไทยในฝัน" ในวาระ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์
โครงการ ประกวดบทความวิชาการรางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์…คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ชวนนักศึกษาระดับปริญญาโททุกคณะ ทั่วประเทศ ร่วมประกวดบทความวิชาการรางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ เนื่องในวาระ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์
โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ***ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 25 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ***
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. *หลักสูตรภาษาไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 20) ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2558 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมที่ผ่านมา
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ ได้บรรจุ นางสาวณัฐกานต์ ทิมโต้ เป็นพนักงานเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ ประเภทประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยสามารถติดต่อคุณณัฐกานต์ ได้ที่ โทร. 02-613-2461 และที่ Email: Nuttakan@econ.tu.ac.th
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2558 รางวัลระดับดีมาก จากผลงานวิจัยเรื่อง “การกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย” และเข้ารับประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559” ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา
ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวพีชนา เลิศฤทธิ์เดชา” นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 2 ผู้แทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการประชุม the 2016 UN ECOSOC Youth Forum ภายใต้หัวข้อ “บทบาทเยาวชนในการนำวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 สู่การปฏิบัติการ : Youth Taking Action to Implement the 2013 Agenda” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2559 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปิดตัวได้อย่างน่าประทับใจและชวนติดตาม สำหรับผลงานละครเวทีของกลุ่มนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ในนามกลุ่ม “BE drama” ที่ได้จัดงาน GRAND OPENING "Flatline" ขึ้น ณ โรงอาหารเศรษฐฯ มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ภายในงานนอกจากจะได้ร่วมเล่มเกมกับบรรดานักแสดงลุ้นรับของรางวัล และรับสิทธิ์ซื้อบัตรในงานได้ในราคาสุดพิเศษแล้ว ที่สำคัญไฮไลท์ของงาน แฟนคลับ "Flatline" ยังได้ใกล้ชิดกับ “น้องอิมเมจ (The VOICE)” ที่มาร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ให้ฟังกันแบบสดๆ ด้วยค่ะ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์เรื่อง “การสื่อสารภายในองค์กร” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หนองฮี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในองค์กร เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ผศ.ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร อาจารย์ผู้สอนวิชา Seminar in International Trade Theory and Policy ได้เชิญ Professor Dr. N.Lalitha จาก Gujarat Institute of Development Research Gota, Ahmedabad 380 060 Gujarat ประเทศอินเดีย มาบรรยายพิเศษสำหรับนักศึกษาโครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ (BE) ที่เรียนวิชาดังกล่าว ในหัวข้อเรื่อง “Socio Economic Impact of Intellectual Property Rights: Evidence from Pharmaceutical and Handicraft Sectors of India” ในวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ร่วมกับโครงการสัมมนาวิชาการญี่ปุ่นศึกษา จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่นหลังวิกฤติ 40.../การเปลี่ยนแปลงและนัยยะต่อประเทศไทย” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิจารณ์บทความโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.บงกช อนุโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ ประธานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ผศ. ดร. ดวงมณี เลาวกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร. เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณนริศา เกลียวทอง นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Linnaeus University ประเทศสวีเดน เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีด้านความร่วมมือทางวิชาการและด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมริมน้ำชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาจารย์ ดร.เณศรา สุขพานิช รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.มณเฑียร สติมานนท์ รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษาบัดดี้ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานการปฐมนิเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาชุดปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 10 เรื่อง “เรื่องเล่าในบ้านอึ๊งภากรณ์” โดย อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “แต่งตั้งราชบัณฑิต” ราชกิจจานุเบกษา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม” กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น “ราชบัณฑิต” ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง "Scale Economies in Public Vocational Education: Empirical Evidence From Thailand” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเรื่อง "The Decision to Retire Early: Evidence From Private Service Sector In Thailand” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แก้วขวัญ และอาจารย์ ดร. ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น "2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards" สาขา Humanities & Social Sciences จากผลงานการวิจัย เรื่อง “A Dynamic Approach of Measuring Efficiency and Productivity Growth in Agriculture ” โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวมีขึ้นในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีในการมอบรางวัล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป
ต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๙ ด้วยกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ทุกท่าน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น ๓ คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานการจัดงาน ภายในงานมีการจับฉลากของขวัญ เล่นเกมส์ ท่ามกลางบรรยากาศของความสุข สนุกสนาน เสริมสร้างพลังคนทำงานที่ร่วมกันทุ่มเทมาตลอดทั้งปี และพร้อมจะก้าวต่อไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง ...ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ นี้ ในนามของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองปกปักรักษาทุกท่านให้มีความสุขกาย สุขใจ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป...สวัสดีปีใหม่ค่ะ
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมงานตักบาตรปีใหม่ ไถ่ชีวิตโค และจัดงานปีใหม่หอพัก ซึ่งจัดโดย สำนักจัดการทรัพย์สิน ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ ลานอินเตอร์โซน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเช้า กิจกรรมขี่จักรยานเทิดพระเกียรติ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงบ่ายและเย็น ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร และรอบสระน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 28 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 และพิธีเปิดศูนย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 3 เทสลา และงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาทสามัญ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณโถงอาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะเศรษฐศาสตร์จัดเสวนาแนะแนว "เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC" ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17:00-19:00 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนักศึกษาได้พบกับกูรูการสอบ TOEIC คือ อาจารย์ณัฐพล ตรีพรชัยศักดิ์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี เลาวกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัททา เกิดเรือง ที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมงานเสวนา หัวข้อ "แนะแนวอาชีพราชการและประสบการณ์การขอทุนรัฐบาล" ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา ๅ6:30-18:30 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สมาคมเศรษฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดงานแสดงความยินดีให้แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 15:00 – 24:00 น. ณ The Emerald (รัชดา) กรุงเทพฯ โดยในงานมีผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และบัณฑิตมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
On November 20th, 2015, Dr. Nessara Sukpanich, Vice Dean for International Affairs, Dr. Monthien Satimanon, Associate Director of the BE International Program and Mrs. Narisa Klieothong, International Affairs Coordinator welcomed Dr. Ian Whitfield, Director of Undergraduate Studies from Durham University Business School, England. Upon his visit, we discussed the possible collaboration regarding the exchange program and the summer program.
On November 20, 2015, the B.E. International Program presented the Best Seminar Papers for semester 1/2015. This semester, Miss Chomprang Wongrusmeeduan received the Best Paper Award and received 5,000 Baht. Miss Kornkanok Laiadrachatakit received the 2nd Place of the Best Paper Award and received 2,500 Baht. Miss Sanipa Wongchaisri received the 3rd Place of the Best Paper Award and received 1,500 Baht. Mr. Tananun Reunsukh received the 4th Place of the Best Paper Award.
คณะเศรษฐศาสตร์จัดงานเสวนา หัวข้อ "แนะแนวอาชีพสายวิจัยและนโยบาย" ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:30-18:30 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต
On Monday November 2, 2015, Professor Dr. Sakon Varanyuwatana; Dean of the Faculty of Economics and Dr. Pawin Siriprapanukul , Director of the Bachelor of Economics International Program welcomed Dr. Toshihiro Ichida and students from Waseda University, Japan (give a presentation that topic is McKinsey way of work and logical thinking).
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) ประจำปี 2558 ครั้งที่ 38 เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจสังคมไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จัดงานแนะนำแก่นักศึกษาทุนการศึกษา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เพื่อได้รับทราบถึงข้อควรปฏิบัติและเงื่อนไขการรับทุน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต
On October 14th, 2015, Dr. Nessara Sukpanich, Vice Dean for International Affairs, Dr. Brian Patrick Kennedy, International Affairs Committee, Dr. Pawin Siriprapanukul, BE Director and Mrs. Narisa Klieothong, International Affairs Coordinator welcomed Mrs. Heather McKeever, Regional Manager of the Reading International Office and Dr. Simon Clarke (Biological Sciences) from University of Reading, England. Upon their visit, we discussed the collaboration regarding the exchange program and the summer program.
ทีมจากนักศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย และนักศึกษาโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และ บมจ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
On September 28, 2015, Dr. Nessara Sukpanich, Vice Dean for International Affairs and Mrs. Narisa Klieothong, International Affairs Coordinator, welcomed Mr. Jerome Ho, Associate Director of the Global Engagement, Division of Global Programs and Engagement from The Australian National University. Upon his visit, we discussed about the collaboration regarding the exchange program and the summer program.
On September 2nd , 2015, Dr. Nessara Sukpanich, Vice Dean for International Affairs and Mrs. Narisa Klieothong, International Affairs Coordinator welcomed Ms. Malgorzata Chromy, M.A., International Programs Officer, International Centre from Warsaw School of Economics, Poland. Upon her visit, we discussed to establish an exchange program.
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ้งภากรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์