หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 และขอแจ้งกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งกำหนดการฝึกซ้อมย่อยของคณะเศรษฐศาสตร์จะจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญท่านผู้สนใจร่วมฟังเสวนาหัวข้อ "ถนนสู่โศกนาฏกรรม MH17: ไขปมวิกฤตยูเครน-รัสเซีย" ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557
คณะเศรษฐศาสตร์ประสงค์จะรับสมัครพนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเภทประจำ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2557
กิจกรรมที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดงานสัมมนา Asia- Pacific Economics Association (APEA) เมื่อวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม Imperial Queen’s Park สุขุมวิท กรุงเทพฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย ได้รับรางวัล TTF AWARD (Toyota Thailand Foundation Award) ประจำปี 2556 ประเภทผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ "รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540"
นายธนินท์ วังวีระธนานนท์ ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับทุนวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
คุณชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารธนาคารฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 252,700 บาท ให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องรับรอง ชั้น 28 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม
คณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 181 รูป เพื่อระลึกถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 80 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณถนนเดือนตุลา
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์