หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ “Efficiency in Higher Educational Institutions” โดย Dr. Jonas Mansson, Associate Professor in Economics, Linnaeus University ประเทศสวีเดน
ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 34 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดแนะนำหลักสูตร (Open house) โครงการปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) และ โครงการปริญญาเอก พร้อมทั้งแนะแนวทางการเตรียมตัวสอบ
มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 15 มีนาคม 2560 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ดังกำหนดการต่อไปนี้
กิจกรรมที่ผ่านมา
อาจารย์ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์เศรษฐกิจธรรมศาสตร์ ได้ร่วมให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นเรื่อง “มุมมอง ‘เงินคงคลัง’ น้อย-เยอะ/ บวก-ลบ” ว่า “เงินคงคลังที่ลดลง เนื่องจากไม่มีรายรับเข้ามาเพิ่มตามช่วงเวลาปกติ และอาจยังไม่มีแผนใช้จ่ายในเร็วๆนี้ จึงไม่ได้กู้ยืมมาเพิ่ม เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้ว ไม่น่าเป็นห่วง ส่วนผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ระดับหนี้ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ไม่ได้สูงมาก อย่างไรก็ตามการเดินหน้านโยบายแบบขาดดุลต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มที่จะขาดดุลลดลง เป็นสิ่งที่น่าห่วงต่อฐานะการคลังรัฐบาล”
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา กลุ่ม Thailand This Week คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “คณะในฝัน” ระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนหาข้อเสนอแนะพัฒนากิจกรรม, การเรียนการสอน , การจัดการภายในคณะ และอื่นๆ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และอาจารย์มาเข้าร่วมพูดคุย
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ (Symposium) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 39 เรื่อง "เส้นทางเศรษฐกิจไทย บนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09:00 – 16:45 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ติดสถานทูตจีน)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาเรื่อง “Trade and Investment Cooperation between India and Thailand: Challenges and Opportunities” โดย Dr Nawal K. Paswan, Head of Department of Peace and Conflict Studies and Management, Sikkim University, India เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมถวายทุนการศึกษา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ทุน โดยอาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ได้เดินทางไปสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
คณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนและความยั่งยืน (Thammasat Academics for People and Sustainability 2016) และ มหกรรมการศึกษาต่อ Thammasat Open House 2016 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (ยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สัมผัสคณะฯ เรียนรู้ข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรีทั้งภาคภาษาไทยและนานาชาติ โดยพบกับผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ รุ่นพี่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ทั้งโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มาให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างเต็มเพียบแก่นักเรียนและบุคลลทั่วไป
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ ลานด้านข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07:00 น. ในงานพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมธรรมศาสตร์ฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย และโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้ข้อมูลของคณะเศรษฐศาสตร์ แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป
Asian Development Bank (ADB) ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา เรื่อง "ABD’s Publicly Accessible Database: Data from more than two decades of ADB supported projects" โดย Mr. Hans Van Rijn, Principal Evaluation Specialist, Asian Development Bank ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สำหรับบุคลากร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์