Jobs - Faculty of Economics, Thammasat University
Jobs : Jobs

สนใจติดต่อได้ที่

หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2696-6101

  • ประกาศรับสมัครงาน_นักวิเทศสัมพันธ์_และนักวิชาการเงินและบัญชี.pdf
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน_ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ_และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ.pdf
  • ขยายเวลารับสมัครงาน_ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ_พนักงาน_มธ._(คณะเศรษฐศาสตร์)_สายสนับสนุนวิชาการ.pdf
  • ประกาศผลการคัดเลือก_ตำแหน่งวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ.pdf
  • Faculty of Economics, Thammasat University. © 2014 All Rights Reserved
    Home : Top