สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนมกราคม 2443
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 11 (Thammasat Economic Focus-TEF11) ในหัวข้อ "จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง กระเตื้องหรือซึมยาว"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 11 (Thammasat Economic Focus-TEF11) ในหัวข้อ "จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง กระเตื้องหรือซึมยาว"
วันที่ :
จันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
วิทยากร :
1.คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
:
2. ดร.ลัษมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
:
3. ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
ด่วน !!! จำนวนที่นั่งมีจำกัด
:
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หน้าเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์
Video Link :
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : การพัฒนาวงการเศรษฐศาสตร์ในอนาคต"
:
ขอเชิญร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบปีที่ 67
วันที่ :
14 มิถุนายน 2559
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
โดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกียรติคุณของสถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***เฉพาะผู้บริหารมหาวิทยาลัย, แขกรับเชิญ และอาจารย์ภายใน***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
เสวนาวิชาการ "ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน: เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ"
Seminar"Exploding Offers with Experimental Consumer Goods"
Abstract :
Anecdotal evidence suggests people respond negatively to exploding (i.e., ``take-it-or-leave-it'') offers, and sellers are reluctant to use such offers. This paper examines this conjecture in an experimental search market which buyers visit sequentially in a random order. Each market has two sellers and each seller can choose either an exploding offer (which is nullified once the buyer visits the other seller) or an offer that the buyer may revisit. In this environment, there is a unique Nash equilibrium where sellers should use an exploding offer and charge the highest possible price. Experimental sellers quickly converge to this equilibrium when matched against computer buyers programmed to play optimal strategy. However, when matched against human buyers, sellers do not follow equilibrium play, avoiding exploding offers and offering lower prices. Buyers reject exploding offers more frequently. These results cannot be explained by risk aversion nor are they consistent with inexperienced buyers in other experimental search games. They do suggest both buyers and sellers have attitudes toward exploding offers not directly expressed by monetary incentives.
By :
Mr.Ajalavat Viriyavipart Ph.D. Economics at Texas A&M University, USA.
Date :
Tuesday, 27 May 201
Time :
1.30 - 3.30 pm
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
การเสวนา เรื่อง "อนาคตการคลังประเทศไทย: ทำอย่างไรให้เป็นธรรมและยั่งยืน"
วันที่ :
15 กรกฎาคม 2557
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
:
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
:
Mr.Shabih Mohib ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย :
ดร.ธร ปีติดล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2556 ในหัวข้อเรื่อง "การเตรียมตัวเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์
วันจันทร์ที่ :
3 มีนาคม 2557
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
วิทยากรโดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ดำเนินรายการโดย :
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม 60 ปี (2) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
เฉพาะอาจารย์ภายใน
**เลื่อนการจัดออกไปก่อน** สัมมนาวิชาการ"Comparision of Approaches to Estimating Demand for Payment for Environmental Services Payment "
:
Dr. Monthien proposes a comparison of both parametric and semiparametric estimation of willingness to pay (WTP) for environmental services. In order to solve problems of inconsistency of estimation due to heteroscedasticity, conventional and new methods are used in the analysis.
วันที่ :
11 พฤศจิกายน 2556
เวลา :
13.30 - 15.30 น.
โดย :
อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิจารณ์โดย :
อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย :
อ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
TBA
โดย :
ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
วันที่ :
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2556
เวลา :
1.30 - 3.00 pm
สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์