สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา
สัมมนาเดือนพฤษภาคม 2561
สัมมนาวิชาการ"แจ็คหม่าเยือนไทย ใครได้ใครเสีย?”
วันที่ :
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
เวลา :
13.30 - 15.45 น.
ร่วมเสวนาโดย :
1) รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2) คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
:
3) คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
:
4) อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ “Bitcoin และตลาดเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) ความท้าทายต่อตลาดเงิน/ตลาดทุนไทย”
โดย :
คุณปรมินทร์ อินโสม, ผู้ก่อตั้งบริษัท สตางค์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
วัน :
อังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม ศ.424Y (อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนเมษายน 2561
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ “Kantian Behavior and Public Good Provision”
โดย :
คุณฟิกรี่ พิศสุวรรณ, Cornell University
วัน :
จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
เวลา :
13.30-15.30 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
งานสัมมนาหัวข้อ “Asymmetric Effects of Oil Prices on Thai Stock Market”
โดย :
อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัน :
จันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
เวลา :
10.30-12.00 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
Video Link :
สัมมนาวิชาการ "เศรษฐกิจการค้าสมัยอยุธยา: ดูละครแล้วลองมองงานวิจัย"
:
โครงการสัมมนาและเผยแพร่ ร่วมกับศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อเรื่อง "เศรษฐกิจการค้าสมัยอยุธยา....ดูละครแล้วลองมองงานวิจัย"
วันที่ :
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
(1) รศ.ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ / กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิบ้านฮอลันดา / ผู้ร่วมเขียนหนังสือ The English Factory in Siam 1612-1685 / อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:
(2) ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ / เมธีวิจัยอาวุโส สกว. / อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
******ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย*******
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 13 (Thammasat Economic Focus-TEF13) ในหัวข้อเรื่อง“อัดฉีค เก็บภาษี ช่วยใคร?"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 13 (Thammasat Economic Focus-TEF13) ในหัวข้อ "อัดฉีค เก็บภาษี ช่วยใคร?"
วันที่ :
จันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
วิทยากร :
1.ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
2. ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
:
3. ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
:
4. อ.ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
ด่วน !!! จำนวนที่นั่งมีจำกัด
:
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หน้าเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนมีนาคม 2561
งานสัมมนาหัวข้อ “Welfare Analysis of the Universal Health Care Program in Thailand” โดย Dr.Natt Hongdilokkul
โดย :
Dr.Natt Hongdilokkul, Postdoctoral fellow, Shorenstein Asia-Pacific Research Center (APARC), Stanford University
วัน :
จันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
เวลา :
13.30-15.30 น.
สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Seminar on “Wages, Foreign Workers, and Multinational Enterprises in Malaysia”
By :
Prof.Eric D. Ramstetter, Asian Growth Research Institute and Kyushu University, Japan
Date :
Monday, 19 March 2018
Time :
09.30 – 12.30 hrs.
Venue :
the 5th-Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University (Tha Prachan)
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
งานปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 16 หัวข้อ “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย”
โดย :
อ.ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
วัน :
ศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
เวลา :
09.30-12.00 น.
สถานที่ :
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
Seminar “Finanacialization and industrial policies in Japan and Korea : Evolving complementarities and loss of state capabilities”
By :
Prof. Sebastien Lechevalier, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Post graduate School for Social Sciences, Paris.
Date :
Wednesday, 28 February 2018
Time :
1.30 pm - 3.30 pm.
Venue :
Room 203, 2 Floor Faculty of Economics, Thammasat University (The Prachan Campus)
:
Free/No Reservation Request
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
Video Link :
ไฟล์เอกสาร :
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์