สัมมนา - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา : สัมมนาที่ผ่านมา (Past seminars)
สัมมนาเดือนมกราคม 2443
Seminar "Multilevel taxation, competition and sorting: Evidence from regional borders"
By :
Federico Revelli, University of Torino and CESifo
:
Roberto Zotti, University of Torino
Date :
Friday 19 July 2019
Time :
1.30 p.m. - 3.30 p.m.
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
:
Free/No Reservation Required.
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 11 (Thammasat Economic Focus-TEF11) ในหัวข้อ "จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง กระเตื้องหรือซึมยาว"
:
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 11 (Thammasat Economic Focus-TEF11) ในหัวข้อ "จับตาทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง กระเตื้องหรือซึมยาว"
วันที่ :
จันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
เวลา :
13.00 - 16.00 น.
วิทยากร :
1.คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
:
2. ดร.ลัษมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
:
3. ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ :
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
:
ด่วน !!! จำนวนที่นั่งมีจำกัด
:
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้หน้าเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์
Video Link :
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : การพัฒนาวงการเศรษฐศาสตร์ในอนาคต"
:
ขอเชิญร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบปีที่ 67
วันที่ :
14 มิถุนายน 2559
เวลา :
10.00 - 12.00 น.
โดย :
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการเกียรติคุณของสถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***เฉพาะผู้บริหารมหาวิทยาลัย, แขกรับเชิญ และอาจารย์ภายใน***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
เสวนาวิชาการ "ร่างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน: เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ"
Seminar"Exploding Offers with Experimental Consumer Goods"
Abstract :
Anecdotal evidence suggests people respond negatively to exploding (i.e., ``take-it-or-leave-it'') offers, and sellers are reluctant to use such offers. This paper examines this conjecture in an experimental search market which buyers visit sequentially in a random order. Each market has two sellers and each seller can choose either an exploding offer (which is nullified once the buyer visits the other seller) or an offer that the buyer may revisit. In this environment, there is a unique Nash equilibrium where sellers should use an exploding offer and charge the highest possible price. Experimental sellers quickly converge to this equilibrium when matched against computer buyers programmed to play optimal strategy. However, when matched against human buyers, sellers do not follow equilibrium play, avoiding exploding offers and offering lower prices. Buyers reject exploding offers more frequently. These results cannot be explained by risk aversion nor are they consistent with inexperienced buyers in other experimental search games. They do suggest both buyers and sellers have attitudes toward exploding offers not directly expressed by monetary incentives.
By :
Mr.Ajalavat Viriyavipart Ph.D. Economics at Texas A&M University, USA.
Date :
Tuesday, 27 May 201
Time :
1.30 - 3.30 pm
Venue :
5th Floor Meeting Room, Faculty of Economics, Thammasat University, Tha Prachan
การเสวนา เรื่อง "อนาคตการคลังประเทศไทย: ทำอย่างไรให้เป็นธรรมและยั่งยืน"
วันที่ :
15 กรกฎาคม 2557
เวลา :
13.30 - 16.00 น.
โดย :
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:
ดร.สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
:
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
:
Mr.Shabih Mohib ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย :
ดร.ธร ปีติดล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาัลัยธรรมศาสตร์
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
:
***ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย***
:
www.econ.tu.ac.th/seminar
TBA
โดย :
ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
วันที่ :
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2556
เวลา :
1.30 - 3.00 pm
สถานที่ :
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
Seminar "Technical efficiency in Swedish employment offices"
Abstract :
This paper studies technical efficiency for Swedish employment offices between 2004 and 2010. Efficiency is computed using a semi-dynamic DEA-framework. On the input side we include a measure of input quality and we also control for services that are carried out by private contractors. On the output side we are using both intermediate and final outputs. The motivation for using an intermediate output is to take into account the fact that employment offices might have strengthen the possibility for unemployed individuals that remain unemployed to get a job in the forthcoming year. The result of the study is that we identify an average yearly inefficiency between 7 and 10 percent. We also observe that the inefficiency is unevenly distributed. To make employment offices more efficient this uneven distribution needs to be considered, otherwise efforts to improve efficiency might instead result in increased inefficiency.
by :
Mr.Jonas Mansson, Linnaeus University & Swedish National Audit Office
Date :
Tuesday, 5 March 2013
Time :
10.00 – 12.00 am
Venue :
Main Conference Room, Fifth Floor, Economics Building, Thammasat University, Tha Prachan
Page
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ เบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือ benyapha@econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์