60 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์