ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : วางแผนการศึกษา

กำหนดระบบการวางแผนการศึกษา (Academic Plan) ภาค 1-2 ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก) ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 เมษายน 2562

โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทยจะเปิดระบบ Academic Plan เปิดระบบให้นักศึกษาเข้าระบบเลือกผู้สอน ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ตามชั้นปี หากนักศึกษาไม่เข้าวางแผนในระบบรอบแรก จะไม่สามารถเลือกอาจารย์ผู้สอนในรอบนี้ได้ ดูรายชื่อผู้สอน ตามเอกสารแนบ  • สำหรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบ Academic Plan
  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์