ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : วางแผนการศึกษา

กำหนดระบบการวางแผนการศึกษา (Academic Plan) ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเลือกผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2562

โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทยจะเปิดระบบ Academic Plan เปิดระบบให้นักศึกษาวางแผนการเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 23-26 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น สำหรับนักศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนแผนการเรียน โดยระบบจะยืนยันข้อมูลอัตโนมัติกรณีที่ไม่ได้เข้าระบบไปเปลี่ยนเปลี่ยน และจะเปิดระบบให้เลือกผู้สอนวันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 นักศึกษาที่ไม่ได้วางแผนการเรียนไว้ จะไม่สามารถเลือกอาจารย์ผู้สอนในรอบนี้ได้

  • สำหรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบ Academic Plan
  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์