ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : วางแผนการศึกษา

กำหนดระบบการวางแผนการศึกษา (Academic Plan) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2 ) ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 ต.ค. 2561

ตามที่โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทยได้เปิดระบบ Academic Plan ภาค 2/2561 รอบแรก ไปแล้วนั้น ให้นักศึกษาทุกคน เข้าระบบตรวจสอบวิชาที่ได้วางแผนไปแล้ว เนื่้องจากมีบางรายวิชามีการเปิดเพิ่ม และบางรายวิชาได้ปิดไป ทั้งนี้นักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนใหม่ ในภาค 2/2561 สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงในระบบ ตั้งแต่วันที่ 8-11 ตุลาคม 2561 และตรวจสอบให้เรียบร้อย

กำหนดเลือกอาจารย์ผู้สอนในระบบการวางแผนการศึกษา (Academic Plan) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

ระบบการวางแผนการศึกษา จะเปิดระบบให้เฉพาะนักศึกษาที่ได้วางแผนการศึกษา ภาค2/2561 ไปแล้วเท่านั้น โดยสามารถเข้าเลือกอาจารย์ผู้สอน ได้ตามช่วงเวลา 09.00-24.00 น.ดังนี้

รหัส 55-58 เปิดระบบวันที่ 30 ต.ค. ถึงวันที่ 2 พ.ย.2561

รหัส 59 เปิดระบบวันที่ 31 ต.ค.ถึงวันที่ 2 พ.ย.2561

รหัส 60 เปิดระบบวันที่ 1 ถึงวันที่ 2 พ.ย.2561

**สำหรับรายชื่ออาจารย์ผู้สอนดูได้จากตารางการบรรยาย ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

  • สำหรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบ Academic Plan
  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์