ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : วางแผนการศึกษา

กำหนดเลือกอาจารย์ผู้สอนในระบบการวางแผนการศึกษา (Academic Plan) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ระบบการวางแผนการศึกษา จะเปิดระบบให้เฉพาะนักศึกษาที่ได้วางแผนการศึกษา ภาค1/2561 ไปแล้วเท่านั้น โดยสามารถเข้าเลือกอาจารย์ผู้สอน ได้ตามช่วงเวลา 09.00-24.00 น.ดังนี้

รหัส 55-58 เปิดระบบวันที่ 13-16 มิ.ย.2561

รหัส 59 เปิดระบบวันที่ 14-16 มิ.ย.2561

รหัส 60 เปิดระบบวันที่ 15-16 มิ.ย.2561

**สำหรับรายชื่ออาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  • สำหรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบ Academic Plan
  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์