ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : วางแผนการศึกษา

กำหนดระบบการวางแผนการศึกษา (Academic Plan) ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2563

โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทยจะเปิดระบบ Academic Plan เปิดระบบให้นักศึกษาวางแผนการเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 13-16 มิถุนายน 2563 สำหรับนักศึกษาที่ไม่วางแผนในรอบแรก จะไม่สามารถเลือกผู้สอนในรอบ 2

  • สำหรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบ Academic Plan
  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์