ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : วางแผนการศึกษา

กำหนดระบบการวางแผนการศึกษา (Academic Plan) ภาค 1-2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. - 9 เม.ย. 2561

ระบบการวางแผนการศึกษา จะเปิดให้นักศึกษาทุกคนเข้าระบบการวางแผนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. - 9 เม.ย 2561

นักศึกษาเข้าระบบไปวางแผนการเรียนทั้ง 2 ภาคการศึกษา และยืนยันให้เรียบร้อย ก่อนระบบปิด  • สำหรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบ Academic Plan
  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์