ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : วางแผนการศึกษา

กำหนดระบบการวางแผนการศึกษา (Academic Plan) ภาค 1-2 ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก) ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 เมษายน 2562

โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทยจะเปิดระบบ Academic Plan ภาค 1-2 ปีการศึกษา 2562 รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 3-18 เมษายน 2562 ให้นักศึกษาทุกคน เข้าระบบวางแผนการศึกษาทั้ง 2 ภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่เข้าวางแผนในระบบตามวันเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเลือกอาจารย์ผู้สอน ในรอบต่อไปได้ ทั้ง 2 ภาคการศึกษา

  • สำหรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบ Academic Plan
  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์