ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในการจดทะเบียนเรียน และได้ยื่นคำร้องกับคณะฯ ไว้นั้น (วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์แนบเอกสาร
โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ขอประกาศตารางบรรยายภาค 1/2560 เพื่อให้นักศึกษาใช้ประโยชน์ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
-กรณีนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติและมีรายชื่อตามประกาศ รอบที่ 1 ให้ทำการติดต่อรับใบชำระเงินที่สำนักทะเบียนฯ ( คุณพิณณลิณย์ ) ภายในวันที่ 11-15 ก.ย.60 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการจดทะเบียนรายวิชานั้นๆ
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์