ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถดาวน์โหลดเอกสารมัชฌิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารที่แนบมานี่ได้เลยค่ะ
สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาในการจดทะเบียนเรียน และได้ยื่นคำร้องกับคณะฯ ไว้นั้น
**ประกาศ นักศึกษาโปรดทราบ**
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์