ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : ข่าวการศึกษา
ตามที่นักศึกษาได้วางแผนการศึกษาในระบบ Academic Plan และยื่นคำร้องขอโควตาไปแล้วนั้น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถดาวน์โหลดเอกสารมัชฌิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารที่แนบมานี่ได้เลยค่ะ
รายละเอียดเบื้องต้น
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์