สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 28 Number 1 March 2010
  • Forecasting with Baysesian VARs: Does Larger Mean Better?
  • การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (Harness Gain from MNE Backward Linkages: Experience of Thai Auto-part Suppliers
  • บทบาทของภาคเกษตรในความผันผวนของเศรษฐกิจไทย (Role of Agricultural Sector in Thailand's Aggregate Business Cycle Volatility)
  • การเลือกชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์และความคาดหวังจากการชมภาพยนตร์ไทย (Movie-attendances and Expectation from Thai Movies)
Forecasting with Baysesian VARs: Does Larger Mean Better?
 Pawin Siriprapanukul[Full Text] 
การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (Harness Gain from MNE Backward Linkages: Experience of Thai Auto-part Suppliers
 พีระ เจริญพร (Peera Charoenporn)[Full Text] 
บทบาทของภาคเกษตรในความผันผวนของเศรษฐกิจไทย (Role of Agricultural Sector in Thailand's Aggregate Business Cycle Volatility)
 จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล (Jirawat Jaroensathapornkul)[Full Text] 
การเลือกชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์และความคาดหวังจากการชมภาพยนตร์ไทย (Movie-attendances and Expectation from Thai Movies)
 กอบกูล จันทรโคลิกา (Korbkul jantarakolica)[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์