สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 34 Number 1 April 2016
  • The Farm Lending Portfolio Management Instrument in the Agricultural Financial Institution in Thailand: Trade-off between Outreach and Efficiencyเครื่องมือบริหารพอร์ตสินเชื่อเกษตรกรชาวนาของสถาบันการเงิน ภาคการเกษตรไทย: การแลกได้แลกเสียระหว่างการเ
The Farm Lending Portfolio Management Instrument in the Agricultural Financial Institution in Thailand: Trade-off between Outreach and Efficiencyเครื่องมือบริหารพอร์ตสินเชื่อเกษตรกรชาวนาของสถาบันการเงิน ภาคการเกษตรไทย: การแลกได้แลกเสียระหว่างการเ
 Songkran Somboon, Polpat Kotrajarras and Sorasart Sukcharoensin สงกรานต์ สมบุญ พลพัธน์ โคตรจรัส และ สรศาสตร์ สุขเจริญสิน[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์