- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 23 Number 4 December 2005
  • ทฤษฎีธรรมาภิบาลบริษัท : ตรีมิติวิเคราะห์
  • หนี้นอกระบบ ภาวะหนี้สินเรื้อรังและการเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรมไทย : สมมติฐานจากกรณีพิเศษของแบบจำลอง AK
  • Regulatory Regime and Finance : Electricity Distribution in Thailand
  • วิจารณ์บทความ
ทฤษฎีธรรมาภิบาลบริษัท : ตรีมิติวิเคราะห์
 สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ[Full Text] 
หนี้นอกระบบ ภาวะหนี้สินเรื้อรังและการเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรมไทย : สมมติฐานจากกรณีพิเศษของแบบจำลอง AK
 ปรัชญา ปิ่นมณี[Full Text] 
Regulatory Regime and Finance : Electricity Distribution in Thailand
 Puree Sirasoontorn[Full Text] 
วิจารณ์บทความ
 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์