ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
[1 เม.ย. 62] ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา Thammasat Economic Focus (TEF) ครั้งที่ 16 เรื่อง “เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง”


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา Thammasat Economic Focus (TEF) ครั้งที่ 16

และสัมมนาชุด 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เรื่อง

“เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง”

ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

---------------------------------------------

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/2Ht6wg6

**งานเสวนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม**

 • --------------------------------------------


  กำหนดการ

  13.00 น. ลงทะเบียน
  13.30 น. เปิดงานเสวนา
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  13.45 น. เสวนาชุดก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5
  และโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 16

  (Thammasat Economic Focus-TEF16)

  เรื่อง “เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง”

  ร่วมเสวนาโดย
  คุณเจน นำชัยศิริ
  อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ดำเนินรายการโดย
  อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  16.00 น. เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็น
  16.30 น. ปิดงานเสวนา
 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์