ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ภาพกิจกรรม MBE Memories Party “18 ปีดุลยภาพแห่งความคิดถึง

งาน MBE Memories “18 ปีดุลยภาพแห่งความคิดถึง” วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00-23.00 น. ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ

ครั้งแรก...กับการรวมตัวของพี่น้อง MBE-TU ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ครั้งแรก...ที่ Demand (ความคิดถึง) และ Supply (ความรัก) มาตัดกันที่จุดดุลยภาพ

ครั้งแรก...ที่ประธานรุ่นทั้ง 18 รุ่น จะรวมตัวกันเพื่อสร้างความประทับใจ

ครั้งแรก...ของพี่น้อง MBE-TU ที่จะมาร่วมส่งผ่านความรักไปพร้อมกัน

ภาพกิจกรรม MBE Memories “18 ปี ดุลยภาพแห่งความคิดถึง: 4 ตุลาคม 2557 ~CLICK ~© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์