ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจครั้งที่ 3 พ.ศ.2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและรับสมัครสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 ดังนี้

(1) กำหนดการรับสมัคร : เดิม (วันที่ 15-16 ตุลาคม 2560) เปลี่ยนเป็น (วันที่ 26-28 มกราคม 2561)

(2) กำหนดการสอบ : เดิม (วันที่ 26 ตุลาคม 2560) เปลี่ยนเป็น (วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00-21.00 น)

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2560

หมายเหตุ

1. เงื่อนไขการสอบประมวลความรู้ และหลักเกณฑ์ในการสอบประมวลความรู้ ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ

2. นักศึกษาจะต้องสมัครสอบติดต่อกันทั้ง 3 ครั้ง นับตั้งแต่การสมัครสอบในครั้งแรก โดยเมื่อเริ่มสมัครสอบแล้ว หากครั้งถัดไปยังไม่ต้องการสมัครสอบ นักศึกษาจะต้องมาดำเนินการยื่นใบคำร้องขออนุมัติยกเว้นการสอบ ตามกำหนดการรับสมัครสอบในรอบนั้นๆ

วิธีการสมัครสอบประมวลความรู้

(1) สมัครทางอีเมล์ mbe@econ.tu.ac.th ตามกำหนดเวลาในแต่ละช่วง

(2) สมัครด้วยตนเอง ตามวันเวลาที่กำหนด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. และ วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น. สถานที่: โครงการ MBE ห้องธุรการ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ Download แบบฟอร์มสอบประมวลวิชาได้ที่ www.econ.tu.ac.th/mbe (หัวข้อดาว์นโหลดเอกสารต่างๆ)

การชำระค่าสมัครสอบประมวลความรู้

(1) ค่าสมัครสอบครั้งละ 500 บาท

(2) กรณีสมัครด้วยตนเองรับชำระเป็นเงินสด หรือ กรณีสมัครผ่านทางอีเมล์ ชำระเงินโดยการโอนเงิน /ฝากเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่ 114-2-05675-1 ชื่อบัญชี “โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มธ.” และให้ส่งสำเนาใบโอน/ฝากเงินพร้อมใบสมัครสอบฯ มาที่อีเมล์ mbe@econ.tu.ac.th ***ห้ามโอนเงินผ่าน ATM /E-banking

(3) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-613-2123, 02-613-2479© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์