ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย และโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้ให้ข้อมูลของคณะเศรษฐศาสตร์ แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์