ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ ลานด้านข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07:00 น. ในงานพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมธรรมศาสตร์ฯ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์