ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
เปิดบ้านเศรษฐศาสตร์ มธ. ในงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนและความยั่งยืน และมหกรรมการศึกษาต่อ Thammasat Open House 2016

คณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนและความยั่งยืน (Thammasat Academics for People and Sustainability 2016) และ มหกรรมการศึกษาต่อ Thammasat Open House 2016 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (ยิมเนเซียม 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สัมผัสคณะฯ เรียนรู้ข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรีทั้งภาคภาษาไทยและนานาชาติ โดยพบกับผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ รุ่นพี่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ทั้งโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มาให้ข้อมูลและคำแนะนำอย่างเต็มเพียบแก่นักเรียนและบุคลลทั่วไป

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์