ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ได้ร่วมถวายทุนการศึกษา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมถวายทุนการศึกษา ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ทุน โดยอาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ได้เดินทางไปสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์