ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ดังกำหนดการต่อไปนี้

  • ประชุมประชาคม ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต และห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ระบบ Teleconference)

  • เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดี ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09:00 - 16:00 น. ณ สำนักงานชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต และหน้าสำนักงานเลขานุการ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ (ระบบ Teleconference)

  • แถลงนโยบาย ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต และห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์


© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์