ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
Open House 2017 : Graduate Study Program in Economics

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดแนะนำหลักสูตร (Open house) โครงการปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) และ โครงการปริญญาเอก พร้อมทั้งแนะแนวทางการเตรียมตัวสอบ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง : ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อ : ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 0-2613 - 2422 และ 0-2613-2425 หรือที่ E-mail : grad@econ.tu.ac.th

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์