ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
Open House 2017 : Graduate Study Program in Economics

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดแนะนำหลักสูตร (Open house) โครงการปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ) และ โครงการปริญญาเอก พร้อมทั้งแนะแนวทางการเตรียมตัวสอบ

ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 09.30 - 11.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่งได้ที่ กดที่นี่เพื่อสำรองที่นั่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 0-2613-2422 และ 0-2613-2425

หรือที่ E-mail : grad@econ.tu.ac.th© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์