ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมงานเสวนาในหัวข้อ “คณะในฝัน”

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา กลุ่ม Thailand This Week คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “คณะในฝัน” ระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนหาข้อเสนอแนะพัฒนากิจกรรม, การเรียนการสอน , การจัดการภายในคณะ และอื่นๆ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และอาจารย์มาเข้าร่วมพูดคุย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์