ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
อาจารย์ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้ร่วมให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นเรื่อง “มุมมอง ‘เงินคงคลัง’ น้อย-เยอะ/ บวก-ลบ”

อาจารย์ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์เศรษฐกิจธรรมศาสตร์ ได้ร่วมให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นเรื่อง “มุมมอง ‘เงินคงคลัง’ น้อย-เยอะ/ บวก-ลบ” ว่า “เงินคงคลังที่ลดลง เนื่องจากไม่มีรายรับเข้ามาเพิ่มตามช่วงเวลาปกติ และอาจยังไม่มีแผนใช้จ่ายในเร็วๆนี้ จึงไม่ได้กู้ยืมมาเพิ่ม เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้ว ไม่น่าเป็นห่วง ส่วนผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ระดับหนี้ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ไม่ได้สูงมาก อย่างไรก็ตามการเดินหน้านโยบายแบบขาดดุลต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มที่จะขาดดุลลดลง เป็นสิ่งที่น่าห่วงต่อฐานะการคลังรัฐบาล”

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 11© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์