ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 34

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 34 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 10 เมษายน 2560 หากมีผู้สมัครและชำระเงินครบ 80 ท่านก่อนกำหนดปิดรับสมัคร ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 3,300 บาท

o ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ >>คลิกที่นี่<<

o ดาวน์โหลดในสมัครเข้าร่วมการอบรม >>คลิกที่นี่<<

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ertc.econ.tu.ac.th/

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์