ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาในหัวข้อ “Efficiency in Higher Educational Institutions” โดย Associate Professor Dr. Jonas Mansson จาก Linnaeus University


เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Efficiency in Higher Educational Institutions” โดย Associate Professor Dr. Jonas Mansson จาก Linnaeus University ประเทศสวีเดน ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา และอาจารย์มาเข้าร่วมฟังสัมมนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์