ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
รับสมัครงาน: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ “สาขาเศรษฐศาสตร์” และ “สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์

 • วุฒิปริญญาโท สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทภายในเดือนสิงหาคม 2560

 • วุฒิปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต หรือ สมัครทางไปรษณีย์ โดยลงทะเบียน และจ่าหน้าซอง วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

  หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์

  อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

  จังหวัดปทุมธานี 12121

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2696 6101 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์