ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

โดยทางคณะฯกำหนดจัดสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มารายงานตัว เวลา 08.00-12.00 น.

สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ดูแผนที่ด้านล่าง)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้เตรียมหลักฐานตามประกาศที่แจ้งไว้ ที่ www.reg.tu.ac.th และ

ดาวโหลดแบบฟอร์มด้านล่าง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลประวัติ (ฟอร์ม C)ให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ สามารถสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>CLICK<<
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์