ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
แนะนำอาจารย์ใหม่ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้พิจารณารับ "อาจารย์กุศล เลี้ยวสกุล" เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำ อาจารย์กุศลสำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้มารายงานตัวปฏิบัติงานที่คณะฯตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560

สามารถติดต่ออาจารย์กุศลได้ที่ห้องทำงาน 437(ท่าพระจันทร์) โทร.0-2613-2428© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์