ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ประจำปี 2560 (ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต)

ประมวลภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ประจำปี 2560 ทั้งวิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้

(1) อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ณ บริเวณคอมมอนรูม ชั้น 1 อาคาร(Y)

08.30 – 9.30 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะฯเดินทางไปใส่บาตรพระจำนวน 9 รูป

ณ วัดตระพัง (ถนนเชียงราก)

10.00 – 14.00 น. ร่วมพิธี สรงน้ำพระพุทธรูป

11.00 – 12.00 น. ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร อาวุโส

(2) อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ณ บริเวณคอมมอนรูม ชั้น 1

08.45 - 09.15 น. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

09.15 - 10.30 น. ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร อาจารย์ และผู้อาวุโส
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์