ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมเข้าฟังงานสัมมนาในหัวข้อ "การวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์ (ไทย) จึงควรศึกษาประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์?" (Criticism of Orthodoxy: Why Should (Thai) Economists Study History of Economic Though

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญร่วมเข้าฟังงานสัมมนาในหัวข้อ "การวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์ (ไทย) จึงควรศึกษาประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์?" (Criticism of Orthodoxy: Why Should (Thai) Economists Study History of Economic Thoughts?)

โดย อ.ดร.นภนต์ ภุมมา

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์