ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของ รศ.ดร.วรวุุฒิ หิรัญรักษ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของ รศ.ดร.วรวุุฒิ หิรัญรักษ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และอดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลว โดยงานมีกำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.30 น.ซึ่งคณะฯได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 และมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม ถ.เพชรเกษม ซ.48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์