ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.


เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งคณบดีของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ณ ห้องคณบดีชั้น 5 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์