ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาในหัวข้อ "การวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์ (ไทย) จึงควรศึกษาประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์?" (Criticism of Orthodoxy: Why Should (Thai) Economists Study History of Economic Though


เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "การวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์ (ไทย) จึงควรศึกษาประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์?" (Criticism of Orthodoxy: Why Should (Thai) Economists Study History of Economic Thoughts?) โดย อ.ดร.นภนต์ ภุมมา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษามาเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้สนใจสามารถรับชมการสัมมนาฉบับเต็มได้ที่

http://youtu.be/H4Ov4deKnrc

และสามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่

https://goo.gl/Ysb3P0
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์