ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และสมาคมคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในงาน “วันปรีดี” ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เนื่องในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน “วันปรีดี” ประจำปี 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการคณะ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ และสมาคมคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี พร้อมแสดงกตเวทิตาโดยวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ณ มธ. ท่าพระจันทร์

โดยภายในงานมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และพิธีสักการะอนุสาวรีย์ด้วยพานพุ่ม ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

  • ------------------------------

    ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูญธรรม) รัฐบุรุษอาวุโสคนแรก ถือเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่ง ที่เป็นผู้ก่อร่างระบอบสังคมและการเมืองแบบใหม่ในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นผู้นำสายพลเรือนของคณะราษฎร และเป็นผู้เตรียมการทั้งหมดในด้านการบริหารระบอบใหม่ ใน การปฏิวัติ 2475 นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลสำคัญ ในการวางรากฐานระบอบการคลังสมัยใหม่ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการเจรจากับต่างประเทศให้ประเทศสยามได้เอกราชสมบูรณ์ และต่อมาเมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ญี่ปุ่นเข้ายึดประเทศไทย ท่านก็ยังเป็นผู้นำ ขบวนการเสรีไทย ในการต่อต้านญี่ปุ่นและมีส่วนทำให้ประเทศไทยพ้นจากการยึดครองโดยตรงของฝ่ายพันธมิตร

  • -----------------------------
  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์