ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : ประชาสัมพันธ์
สถาบันภาษาเปิดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอโควต้าวิชา TU005 และ TU006 ภาค 1/2560

สถาบันภาษาเปิดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอโควต้าวิชา TU005 และ TU006 ภาค 1/2560 นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนขอโควต้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560

- ลงทะเบียนขอโควต้า TU005 - 006 ที่นี่

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์