ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นผู้ได้รับ "เข็มเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 83 ปีแห่งการสถาปนา" ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายนามผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ ศิษย์ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง และเผยแพร่ หรือปกป้องเกียรติคุณ ในโอกาสครบรอบ 83 ปีแห่งการสถาปนาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์