ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาในหัวข้อ “Optimal Trade Policy, Equilibrium Unemployment and Labor Market Inefficiency” โดย Dr. Wisarut Suwanprasert


เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Optimal Trade Policy, Equilibrium Unemployment and Labor Market Inefficiency” โดย Dr. Wisarut Suwanprasert, Visiting Assistant Professor, Department of Economics, Vanderbilt University ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา และบุุคคลภายนอกมาเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์