ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.พร้อมด้วยคณะฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯถวายทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 16.13 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้แทนสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปี 2559 เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พงษ์ธร วราศัย ผู้อำนวยการโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯถวายทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

ขอบคุณภาพจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์