ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
UPDATE : ปฏิทินชุดงานสัมมนา TU-ECON Seminar Series 2017


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง งานสัมมนา Seminar Series ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

---------------------------------------------------

7 สิงหาคม 2560     

เวลา 10.00 - 12.00 น.

งานสัมมนาหัวข้อ “Factors influencing a firm’s decision to conduct remanufacturing insight

in developing country: the case study of Thailand”

โดย Jirapan Chaowanapong

The Head of Corporate Strategy, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

---------------------------------------------------

21 สิงหาคม 2560     

เวลา 13.30 - 15.30 น.

Production Networks in Southeast Asia

(Book edited by Lili Yan Ing and Fukunari Kimura)

สู่งานสัมมนาหัวข้อ “Imported Inputs on Indonesia's Product Variety and Quality”

By Dr. Lili Yan Ing (and Chandra Putra)

Senior Economist, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)


และ งานสัมมนาหัวข้อ "‘Policies for Industrial Progress’, not ‘industry policy’: Lesson from Southeast Asia”

By รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ (and Prof. Hal Hill)

ณ ห้อง 303, ชั้น 3, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

---------------------------------------------------

4 กันยายน 2560     

เวลา 13.30 - 15.30 น.

งานสัมมนาหัวข้อ

“The Effects of Monetary Policy on Regional Inflation and Sectoral Economy: A Case of Thailand”

โดย ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

---------------------------------------------------

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**

---------------------------------------------------

สำหรับงานสัมมนาที่ผ่านมา ผู้สนใจสามารถเลือกรับชมวิดีโอย้อนหลังตามรายละเอียดด้านล่างนี้

26 มิถุนายน 2560      เวลา 13.30 - 15.30 น.

งานสัมมนาหัวข้อ “Middle Income Country Sovereign Borrowing Strategies: The Case of Thailand”

โดย Ben Cormier

a PhD candidate in political economy at the University of Toronto

รับชมวิดีโอการสัมมนาฉบับเต็มได้ที่ https://youtu.be/zoxIV80QjoE

---------------------------------------------------

28 มิถุนายน 2560     

เวลา 13.30 - 15.30 น.

งานสัมมนาหัวข้อ “Optimal Regulation of Network Expansion”

โดย Associate Prof. Bert Willems

Visiting Assistant Professor, Department of Economics, Tilburg University

รับชมวิดีโอการสัมมนาฉบับเต็มได้ที่ https://youtu.be/BqPTSr1F5KE

---------------------------------------------------

3 กรกฎาคม 2560     เวลา 13.30 - 15.30 น.

งานสัมมนาหัวข้อ "การศึกษาวัฏจักรธุรกิจไทยผ่านมุมมองภาคเศรษฐกิจรายสาขาย่อย"

(Multi-sectoral DSGE approach to the Thai Business cycles studies)

โดย อ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมวิดีโอการสัมมนาฉบับเต็มได้ที่ https://youtu.be/rPxvA-gyR9Q

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์