ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ประจำปีการศึกษา 2559 : วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560


โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ดูกำหนดการฯ และลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่นี่ >>Click<<© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์