ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นผู้ได้รับ "เข็มเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 83 ปีแห่งการสถาปนา" ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายนามผู้ได้รับเข็มเกียรติยศ ศิษย์ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง และเผยแพร่ หรือปกป้องเกียรติคุณ ในโอกาสครบรอบ 83 ปีแห่งการสถาปนาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์