ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 83 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560


คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 83 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 84 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีมอบเหรียญจักรพรรดิมาลา โล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และการปาฐกถาทางวิชาการของกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ซึ่งได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ได้ทำหน้าที่บริหารงานในตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2560) อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย

อีกทั้งขอแสดงความยินกับ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นผู้ได้รับ "เข็มเกียรติยศ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 83 ปีแห่งการสถาปนา" เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะที่ท่านเป็นศิษย์เก่าที่อุทิศตนทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อสังคมประเทศชาติ ทั้งยังมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตโดดเด่นปรากฎชัดแก่ผู้คน ซึ่งคู่ควรแก่การยกย่องด้วยเกียรติยศของมหาวิทยาลัย

และขอแสดงความยินดี กับ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ รุ่น 21 ซึ่งได้รับรางวัลในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์