ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของ รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของ รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีกำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดังนี้

 • พิธีรดน้ำศพ และพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

 • พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น.

  **คณะฯเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560**

  และ พิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น.

  ณ วัดหนองปรู ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์