ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาในหัวข้อ “Middle Income Country Sovereign Borrowing Strategies: The Case of Thailand” โดย Mr. Benjamin Cormier, a PhD candidate in Political Economy at the University of Toronto


เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Middle Income Country Sovereign Borrowing Strategies: The Case of Thailand” โดย Mr. Benjamin Cormier, a PhD candidate in Political Economy at the University of Toronto ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา และบุุคคลภายนอกมาเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 • -----------------------------------

  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมการสัมมนาฉบับเต็มได้ที่

  https://youtu.be/zoxIV80QjoE

  และสามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่

  https://goo.gl/Ysb3P0

  เฟซบุ๊กแฟนเพจ EconTU Official หรือ

  ทางเว็บไซต์ของคณะ www.econ.tu.ac.th

 • ---------------------------------------
 • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์