ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาในหัวข้อ “Optimal Regulation of Network Expansion” โดย Associate Prof. Bert Willems, Visiting Assistant Professor, Department of Economics, Tilburg University


เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.ที่ผ่านมา

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Optimal Regulation of Network Expansion” โดย Associate Prof. Bert Willems, Visiting Assistant Professor, Department of Economics, Tilburg University ณ ห้อง 303, ชั้น 3, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกมาเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างคับคั่ง© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์