ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาในหัวข้อ “Multi-sectoral DSGE approach to the Thai Business cycles studies” โดย อาจารย์ ดร.กิตติชัย แซ่ลี้ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.


เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Multi-sectoral DSGE approach to the Thai Business cycles studies” โดย อาจารย์ ดร.กิตติชัย แซ่ลี้, อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์