ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ตารางบรรยาย+กำหนดการสอบไล่ โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ตารางบรรยายโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ชุดแก้ไข ณ วันที่ 2 กันยายน 2560)

กำหนดการเปิดภาค : วันที่ 15 สิงหาคม 2560

วันสุดท้ายของภาค : วันที่ 3 ธันวาคม 2560

*กำหนดการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทันที© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์