ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
อาจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์ และอาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตร B.E. International Program คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเข้าเยี่ยมคารวะท่านอุปทูตและร่วมรับฟังการบรรยายสรุป ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงฮานอย สาธารณร


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์ และอาจารย์ ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ได้นำนักศึกษาหลักสูตร B.E. International Program จำนวน 41 คน ขอเข้าเยี่ยมคารวะท่านอุปทูตที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจรวมถึงความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ในวิชา Contemporary Issues in ASEAN: CLMV focus ของหลักสูตร B.E. International Program

ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook: Thai Embassy, Hanoi

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์