ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญเข้าฟังงานสัมมนาหัวข้อ "Resource Management in Peri-Urban areas: Going beyond urban metabolism" By Dr. Gustavo Arciniegas


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญเข้าฟังงานสัมมนาหัวข้อ "Resource Management in Peri-Urban areas: Going beyond urban metabolism" โดย Dr. Gustavo Arciniegas, Advisor on GIS and Collaborative Planning - Geo-Col, The Netherlands ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

ผู้สนใจสามารถอ่านบทคัดย่องานได้ที่เอกสารแนบด้านล่างค่ะ

*งานสัมมนานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ*© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์