ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ รศ.มนตรี บริสุทธิ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ รศ.มนตรี บริสุทธิ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา โดยมีกำหนดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดังนี้

 • พิธีน้ำหลวงอาบศพ

  ในวันที่ 12 กรกฎาคม 60 เวลา 17.00 น.

 • พิธีสวดพระอภิธรรมศพ โดยสำนักพระราชวังรับเป็นเจ้าภาพ

  ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560

 • พิธีสวดพระอภิธรรมศพ โดยเจ้าภาพจัดเก็บศพ 100 วัน

  ระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2560

  ณ วัดเทพศิรินทราวาส ศาลาห้างทอง 1 เวลา 19.00 น. • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์